PMflex [ SV ] | PMflex Sites

Är Pmflex produkter godkända för att användas i Svanenmärkta hus?

Ja, alla våra tomrör och fördragna produkter är listade i Svanens husproduktportal. I Danmark, Norge, Finland och Baltikum är de listade i Nordic Ecolabel. Många av produkterna uppfyller dessutom Svanens poängkrav för elinstallationsrör.