PMflex [ SV ] | PMflex Sites

Är Pmflex produkter med i Sunda Hus och Byggvarubedömningen?

Ja, under respektive produktsida framgår vilken bedömningsgrad produkten har i såväl Sunda Hus som Byggvarubedömningen.