PMflex [ SV ] | PMflex Sites

Vad innebär CPR?

Klassificeringssystemet för brandspridning, CPR (Construction Product Regulation), är en del av EU:s byggproduktförordning. Målet är att få säkrare byggnader, gemensamma testmetoder och en gemensam standard i hela EU. De nya EU-reglerna trädde i kraft den 1 juli 2016. Efter detta datum hade kabeltillverkarna haft ett år på sig att anpassa sig till de nya reglerna. Det innebär att alla flamskyddade el-, signal- och kommunikationskablar från och med 1 juli 2017 måste vara CE-märkta och testade för att uppfylla de nya brandkraven. Kablar som omfattas är flamskyddade kablar, ej brandresistenta kablar.